menusearch
parsofogh.com

شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد |حمل و نقل ریلی جهت ذخیره مکانیزه غلات

به بهشت کشت و صنعت ایران، شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد خوش آمدید.
مفهوم واقعی لجستیک را از ما بخواهید. مفهوم واقعی لجستیک را از ما بخواهید. جمع‌آوری، ذخیره و انتقال منابع از مبدأ به مقصد توسط شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد تولیدات محصولات کشاورزی ارگانیک تولیدات محصولات کشاورزی ارگانیک کشت و صنعت پارس افق هشتگرد، تنها تولیدکننده در کشور هستیم که مجوز تولید محصولات کشاورزی ارگانیک را داریم و مفتخریم که در سلامت جامعه نقش موثری ایفا میکنیم. سیستم حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای سیستم حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای براساس گزارش مقایسه مصرف سوخت در سیستم حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای که توسط کارشناسان گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات راه‌آهن ارائه شده است، میزان سوخت در هر هزار کیلومتر جابجایی مسافر در جاده‌ها حدود 10 لیتر و برای حمل و نقل ریلی حدود 7 لیتر است.ما به اصل محیط زیست و اهمیت به زندگی مردم پایبند هستیم. توزیع موثر و مسئولانه غذا در سراسر جهان توزیع موثر و مسئولانه غذا در سراسر جهان ما هر روز از تخصص و شبکه های تدارکات خود برای توزیع موثر و مسئولانه محصولات استفاده می‌کنیم. پارس افق هشتگرد بیش از 20 سال است که به بازارهای داخلی و دیگرکشورها خدمات ارائه می‌دهد .