13
سپتامبر

سیلوی ذخیره سازی استاندارد گندم

به پیشنهاد وزارت بازرگانی به موقعیت خاص و استراتژیک محل پروژه و نیاز مبرم منطقه و کشور به احداث سیلوی ذخیره سازی استاندارد گندم و با مطالعات و تحقیقات...

Read More