13
سپتامبر

سیلوی ذخیره سازی استاندارد گندم

به پیشنهاد وزارت بازرگانی به موقعیت خاص و استراتژیک محل پروژه و نیاز مبرم منطقه و کشور به احداث سیلوی ذخیره سازی استاندارد گندم و با مطالعات و تحقیقات و مشاوره بعمل آمده و بررسی توجیه اقتصادی پروژه مورد تائید و نسبت به دریافت پروانه و ساخت سیلوی بتنی یکصد و پنجاه هزار تنی و معرفى به بانك كشاورزى جهت اخذ تسهيلات يارانه ايى در سال 1390 اقدام به عملیات اجرایی نموده است.