درباره ما

شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد


شرکت کشت و صنعت پارس افق به شناسه ملى ١٠١٩٠٠١٢٣٤٨شماره ثبت ١٩٥٩١در وسعت ٢٠٠هکتار اراضی کشاورزی تفکیک شده به قطعات یک هکتاری با سند مالکیت شخصی و 15 هکتار زمین تبدیل شده به کاربری صنعتی در استان البرز شهرستان ساوجبلاغ شهرهشتگرد جاده تنکمان، بعد از زیرگذر راه آهن تهران، تبریز روستای قاسم آباد بزرگ با سه حلقه چاه عمیق حدود چهل سال در زمینه تولید انواع بذر مادری غلات و علوفه و خوراک دام وطيوروآبزيان وصادرات انواع محصولات صیفی جات تولید شده این شرکت مشغول به فعالیت میباشد.

مهندس احمد عزیزی

مدیرعامل شرکت

آقای احمد عزیزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

E-mail: a.azizi@parsofogh.com

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 

احمد عزیزی

مهندس فرید چایچی

مدیر روابط عمومی

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی: مهندس فرید چایچی

مهندس روشنک چایچی

معاونت روابط عمومی

معاونت روابط عمومی: مهندس روشنک چایچی

دکتر پیمان بیات

مدیر امور بین الملل

E-mail: p.bayat@parsofogh.com

بازرگانی بین الملل

مدیر امور بین الملل: دکتر پیمان بیات

دکتر ساریسا عزیزی

معاون مدیریت بازرگانی و بین الملل

معاون مدیریت بازرگانی و بین الملل: دکتر ساریسا عزیزی

دکتر صمد نادر

مدیر امور کشاورزی

E-mail: s.nader@parsofogh.com

کشاورزی

مدیر امور کشاورزی: دکتر صمد نادر

مهندس حسن خسروی

مدیر فنی مهندسی

فنی مهندسی

مدیر فنی مهندسی: مهندس حسن خسروی

فرجاد خسروی

پرسنل فنی مهندسی ساختمان

پرسنل فنی مهندسی ساختمان:  فرجاد خسروی

منصور رعفی مقدم

مدیر مالی

مالی

مدیر مالی: منصور رعفی مقدم

معصومه احمدی

معاون مالی

معاون مالی: معصومه احمدی

مهندس محمود مرادی زیارانی

مدیر آزمایشگاهی پژوهشی

E-mail: m.moradi@parsofogh.com

آزمایشگاه و پژوهش

مدیر آزمایشگاهی پژوهشی: مهندس محمود مرادی زیارانی

مهندس هیربد عزیزی

معاون آزمایشگاهی و پژوهشی

معاون آزمایشگاهی و پژوهشی

دکتر هیربد عزیزی

مهندس محمود سمندری

مدیر امور اداری

E-mail: m.samandari@parsofogh.com

امور اداری

مدیر امور اداری: مهندس محمود سمندری

دکتر هیرسا عزیزی

معاون مدیریت فنی ساختمانی

E-mail: h.azizi@parsofogh.com

فنی مهندسی

معاون مدیریت فنی ساختمانی: دکتر هیرسا عزیزی

داود توران پشتی

پرسنل فنی مهندسی ساختمان

پرسنل فنی مهندسی ساختمان: داود توران پشتی

مهندس عظیم حکمتی صومعه سفلی

مدیر امور مکانیک

مکانیک

مدیر امور مکانیک: مهندس عظیم حکمتی صومعه سفلی

مهندس مسعود باوی

مدیر امور برق

برق

مدیر امور برق: مهندس مسعود باوی