درباره ما – ABOUT US

  • خانه
  • /
  • درباره ما – ABOUT US

شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد


شرکت کشت و صنعت پارس افق به شناسه ملى ١٠١٩٠٠١٢٣٤٨شماره ثبت ١٩٥٩١در وسعت ٢٠٠هکتار اراضی کشاورزی تفکیک شده به قطعات یک هکتاری با سند مالکیت شخصی و 15 هکتار زمین تبدیل شده به کاربری صنعتی در استان البرز شهرستان ساوجبلاغ شهرهشتگرد جاده تنکمان، بعد از زیرگذر راه آهن تهران، تبریز روستای قاسم آباد بزرگ با سه حلقه چاه عمیق حدود چهل سال در زمینه تولید انواع بذر مادری غلات و علوفه و خوراک دام وطيوروآبزيان وصادرات انواع محصولات صیفی جات تولید شده این شرکت مشغول به فعالیت میباشد.

Pars Ofogh Industrial and Agricultural Complex

Pars Ofogh Industrial and Agricultural Complex with the registration number of 19591 and national registration number of 10190012348 is privately owned and is laid at 200 hectars of agricultural land divided to 200 pieces of land each one hectar, as well as 15 hectars of industrial usage land, located at Ghasem Abad village, Tonkaman road, Hashtgerd city, Alborz province, Iran, has been active in the production of different kinds of grain seeds, animal and poultry food, fish and export of vegetables over the past forty years.

مهندس احمد عزیزی

مدیرعامل شرکت

آقای احمد عزیزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

Eng. Ahmad Azizi, CEO and Chairman of Pars Ofogh Industrial and Agricultural Complex

E-mail: a.azizi@parsofogh.com

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 

احمد عزیزی

Eng. Ahmad Azizi, CEO and Chairman of Pars Ofogh Industrial and Agricultural Complex

مهندس فرید چایچی

مدیر روابط عمومی

Mr. Farid Chaichi, public relations manager

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی: مهندس فرید چایچی

Mr. Farid Chaichi, public relations manager

مهندس روشنک چایچی

معاونت روابط عمومی

Ms. Roshanak Chaichi, public relations deputy

معاونت روابط عمومی: مهندس روشنک چایچی

Ms. Roshanak Chaichi, public relations deputy

دکتر پیمان بیات

مدیر امور بین الملل

Dr. Payman Bayat, international relations manager

E-mail: p.bayat@parsofogh.com

بازرگانی بین الملل

مدیر امور بین الملل: دکتر پیمان بیات

Dr. Payman Bayat, international relations manager

دکتر ساریسا عزیزی

معاون مدیریت بازرگانی و بین الملل

Dr. Sarisa Azizi, international commercial deputy

معاون مدیریت بازرگانی و بین الملل: دکتر ساریسا عزیزی

Dr. Sarisa Azizi, international commercial deputy

دکتر صمد نادر

مدیر امور کشاورزی

Dr. Samad Nader, agriculture section manager

E-mail: s.nader@parsofogh.com

کشاورزی

مدیر امور کشاورزی: دکتر صمد نادر

Dr. Samad Nader, agriculture section manager

 

مهندس حسن خسروی

مدیر فنی مهندسی

Eng. Hasan Khosravi, technical and engineering manager

فنی مهندسی

مدیر فنی مهندسی: مهندس حسن خسروی

Eng. Hasan Khosravi, technical and engineering manager

فرجاد خسروی

پرسنل فنی مهندسی ساختمان

Mr. Farjad Khosravi, technical and engineering expert

پرسنل فنی مهندسی ساختمان:  فرجاد خسروی

Mr. Farjad Khosravi, technical and engineering expert

منصور رعفی مقدم

مدیر مالی

Mr. Mansour Rafi Moghaddam, financial manager

مالی

مدیر مالی: منصور رعفی مقدم

Mr. Mansour Rafi Moghaddam, financial manager

معصومه احمدی

معاون مالی

Ms. Masoumeh Ahmadi, financial deputy

معاون مالی: معصومه احمدی

Ms. Masoumeh Ahmadi, financial deputy

مهندس محمود مرادی زیارانی

مدیر آزمایشگاهی پژوهشی

Eng. Mahmood Moradi Ziarani, research and laboratory manager

E-mail: m.moradi@parsofogh.com

آزمایشگاه و پژوهش

مدیر آزمایشگاهی پژوهشی: مهندس محمود مرادی زیارانی

Eng. Mahmood Moradi Ziarani, research and laboratory manager

مهندس هیربد عزیزی

معاون آزمایشگاهی و پژوهشی

Eng. Hirbod Azizi, research and laboratory deputy

معاون آزمایشگاهی و پژوهشی

Eng. Hirbod Azizi, research and laboratory deputy

مهندس محمود سمندری

مدیر امور اداری

Mr. Mahmoud Samandari, administration manager

E-mail: m.samandari@parsofogh.com

امور اداری

مدیر امور اداری: مهندس محمود سمندری

Mr. Mahmoud Samandari, administration manager

 

مهندس هیرسا عزیزی

معاون مدیریت فنی ساختمانی

Eng. Hirsa Azizi, technical and engineering deputy

E-mail: h.azizi@parsofogh.com

فنی مهندسی

معاون مدیریت فنی ساختمانی: مهندس هیرسا عزیزی

Eng. Hirsa Azizi, technical and engineering deputy

داود توران پشتی

پرسنل فنی مهندسی ساختمان

Mr. Davoud Touranposhti, technical and engineering expert

پرسنل فنی مهندسی ساختمان: داود توران پشتی

Mr. Davoud Touranposhti, technical and engineering expert

مهندس عظیم حکمتی صومعه سفلی

مدیر امور مکانیک

Eng. Azim Hekmati, mechanic section manager

مکانیک

مدیر امور مکانیک: مهندس عظیم حکمتی صومعه سفلی

Eng. Azim Hekmati, mechanic section manager

مهندس مسعود باوی

مدیر امور برق

Eng. Masoud Baavi, electricity section manager

برق

مدیر امور برق: مهندس مسعود باوی

Eng. Masoud Baavi, electricity section manager